Glosa prof. dr. hab. Bartosza Rakoczy do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r., I ACa 90/13

Glosa prof. dr. hab. Bartosza Rakoczy do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r., I ACa 90/13

W sierpniu i we wrześniu 2023 r. pojawiły się informacje o licznych zachorowaniach na legionelozę. W przestrzeni medialnej cytowano wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie dot. zasądzenia od przedsiębiorstwa wod.-kan. kwoty zadośćuczynienia w związku z zakażeniem pałeczką Legionelli.

Przedmiotowy wyrok był często przywoływany jako rozstrzygający o odpowiedzialności cywilnoprawnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za powstałe szkody. Jak wskazuje prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – wyrok ten przywoływany jest niekiedy w całkowicie błędnym kontekście, co wymaga rozważenia argumentów przywoływanych przez Sąd Apelacyjny w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z glosą Profesora do przedmiotowego wyroku.

Pliki do pobrania:

Ewelina Michałek-Ogrodowicz
Specjalista ds. prawnych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ