Aktualizacja wytycznych dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych – październik 2023

Aktualizacja wytycznych dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych – październik 2023

Wytyczne opracowano na podstawie art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.). Są one istotne przy kalkulacji taryf za wodę i ścieki zarówno dla przedsiębiorstw składających wnioski o zatwierdzenie taryf na podstawie art. 24b. (regularna taryfa trzyletnia) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak i wnioski o skrócenie taryf na podstawie art. 24j. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Aktualizacja Ministerstwa Finansów dokonana w październiku br. zakłada następujące kształtowanie się wskaźników:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  14,4% (2022), 12,0% (2023), 6,6% (2024), 4,1% (2025), 3,1% (2026), 2,5% (2027).
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 22,4% (2022), 4,8% (2023), 3,9% (2024), 3,3% (2025), 2,5% (2026), 2,2% (2027).

Z całością dokumentu: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” można zapoznać się tutaj: Wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Link: https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna

Dokument do pobrania:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ