Ankieta dotycząca sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – prosimy o wypełnienie

Ankieta dotycząca sytuacji finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – prosimy o wypełnienie

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” wysłała do Państwa maila z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnej sytuacji w zakresie procedowania wniosków taryfowych oraz sytuacji finansowej w Państwa przedsiębiorstwie. 

Przedmiotowa ankieta posłuży do sformułowania wniosków, które wykorzystane zostaną w trakcie reprezentowania interesów branży zarówno w pracach legislacyjnych, jak i w prezentowaniu stanowisk, w tym m.in. przed Rządem RP, jak również przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Państwa aktywny  udział w ankiecie  jest niezwykle ważny, prosimy o jej wypełnienie do dnia 31 stycznia br.

Kontakt w sprawie ankiety:

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych IGWP

m.wojnowska@igwp.org.pl

608-328-798

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ