Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2021

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2021

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” kontynuuje coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyplenienie ankiety. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na ustalenie trendów i umożliwią podejmowanie najlepszych decyzji w przyszłości dla branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingowy Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 16.06.2022 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Kwestionariusze ankietowe sporządzone zostały w formie arkusza w programie Microsoft Excel.

Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagane jest posiadanie zainstalowanego pakietu Microsoft Office, w skład którego wchodzi Microsoft Excel.

Ankietę należy wypełnić wpisując wartości w pola formularza. Po uzupełnieniu ankiety proszę zapisać plik pod nazwą [MIEJSCOWOŚĆ, skrócona nazwa przedsiębiorstwa] i wysłać na adres: ankiety@igwp.org.pl

Ankieta ekonomiczno-techniczna do pobrania (plik Excel)

Ankieta ekonomiczno-techniczna – definicje

W przypadku pytań dot. ankiety ekonomiczno-technicznej proszę o kontakt:

  • pytania dotyczące części ekonomicznej:

Emilia Brunatowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

tel.: 52 376 89 16

kom.: 48 668 466 032

e-mail: e.brunatowska@igwp.org.pl

  • pytania dotyczące części technicznej:

mgr inż. Paulina Kopeć

Główny Specjalista ds. Technicznych

tel.: 52 376 89 18,

kom.: 608 581 679

e-mail: p.kopec@igwp.org.pl

Emilia Brunatowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ