Zakończyły się konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)

Zakończyły się konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)

W piątek 13 maja odbyły się ostatnie konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR).

Od 22 kwietnia do 13 maja w wywiadach fokusowych, seminariach konsultacyjnych oraz wywiadach indywidualnych wzięło udział ponad 100 osób – pracowników sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, przedstawicieli świata nauki, szkolnictwa średniego i wyższego, wykładowców oraz pracowników przedsiębiorstw związanych z branżą. Wszystkim, którzy wzięli udział serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, przekazane uwagi i opinie.

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są pracami nad Sektorową Ramą Kwalifikacji zapraszamy na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 25 maja br. w formie online. Szczegóły uzyskają Państwo na stronie: https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/konferencja-podsumowujaca-prace-nad-sektorowa-rama-kwalifikacji-mozliwosci-zastosowania-srk-w-przedsiebiorstwach-wod-kan/

Poniżej materiały do pobrania:

Iwona Włodarek
Główny specjalista ds konferencji i szkoleń

IGWP

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ