Debata w Senacie

Debata w Senacie

W Senacie RP trwa debata ”Kryzys ekonomiczny w branży wod.-kan. zagrożeniem ciągłości i jakości dostaw wody pitnej – przyczyny, środki zaradcze”. Przedstawiciele trzech komisji senackich: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu wsłuchują się w głos branży i samorządowców. Organizatorem debaty przy współpracy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jest Związek Miast Polskich, a uczestniczą w niej również przedstawiciele związków zawodowych.

Przed Debatą odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Senator Zygmunt Frankiewicz, Senator Jadwiga Rotnicka, Senator Ryszard Bober, Senator Janusz Gromek, Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztof Dąbrowski, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki oraz prof. Bartosz Rakoczy – ekspert IGWP i radca prawny Łukasz Ciszewski – ekspert Związku Miast Polskich.

Debata rozpoczęła się wystąpieniem Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztofa Dąbrowskiego, który omówił bieżącą sytuację ekonomiczną branży wodociągowo-kanalizacyjnej w dobie kryzysu. Przedstawił dane zgromadzone na podstawie najświeższej ankiety przeprowadzonej w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, z której jasno wynika pogarszająca się sytuacja przedsiębiorstw i tragiczne procedowanie wniosków taryfowych.  Z zebranych danych dowiadujemy się, że ponad 70% przedsiębiorstw odnotowało straty. Prezes wyjaśnił, że wzrost ceny dla mieszkańców, o który postuluje branża to zaledwie ok 30 zł miesięcznie dla rodziny 4-osobowej, a nie tak jak w przypadku ciepła 300 złotych miesięcznie. Prezes Krzysztof Dąbrowski przedstawił też inne możliwości, które mogłyby być wprowadzone zamiast podwyżki dla mieszkańców. Taką możliwością jest na przykład jak obniżenie do 0 podatku Vat przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym.

Po wystąpieniu Prezesa Krzysztofa Dąbrowskiego głos zabrał radca prawny Łukasz Ciszewski ze Związku Miast Polskich, który omówił aktualną sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z perspektywy samorządowej i społecznej.  

Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawili Marek Gróbarczyk,  Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej oraz Paweł Rusiecki Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Po przedstawieniu stanowisk odbyła się Debata – najważniejsze aspekty sytuacji sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, w której głos zabrali: dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarcze, ale również Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., który doskonale zna sytuacje na podstawie funkcjonowania przedsiębiorstwa, którym zarządza. Omówił on zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych związanych z implementacją dyrektyw UE i prawa krajowego. Jasno wskazał, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości realizowania aktualnych implementacji dyrektyw, ale również nie będzie pieniędzy na wykonanie prac związanych z nowo wprowadzanych do Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków parametrów jakości wody.

Następnie wystąpił Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO w Kościerzynie Robert Fennig, który przedstawił zagrożenie utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie wybranych firm wodociągowych, ten sam temat w swoich wystąpieniach na podstawie doświadczeń swoich spółek omówili:  Katarzyna Burda, Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach i Janusz Dawidziak, Prezes Zarządu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Po wystąpieniach prezesów, tragiczną sytuacje spółek i ich właścicieli – podmiotów odpowiedzialnych za zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odbiór ścieków przedstawiali: Anna Mieczkowska – Prezydent Kołobrzegu, Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca. Przedstawiciele samorządów obalali mity na temat wielkości dywidend właścicielskich na podstawie danych finansowych i przykładów swoich miast przez siebie zarządzanych.

Chęć zabrania głosu w debacie zgłosiło 110 jej uczestników. Prowadzący debatę Senator Zygmunt Frankiewicz zastrzegł, by wystąpienia się nie powielały i dotyczyły kolejnych zagadnień.

Podczas swoich wystąpień odnoszących się do sytuacji w branży poszczególni prezesi obalali wcześniej przedstawiane argumenty Prezesa Rusieckiego i Ministra Gróbarczyka.

Podnoszono kwestię interesu społecznego i wyłączenie podmiotów dostarczających wodę z regulacji, które stosowane są w przypadku podmiotów dostarczających energię czy ciepło. Prezes Fennig zarządzający spółką, która dostarcza mieszkańcom zarówno ciepło, jak i wodę wykazał nieprawidłowości i różnice postępowania i współpracy w przypadku Wód Polskich i regulatora odpowiedzialnego za ciepło – Urzędu Regulacji Energetyki. Wskazał konieczność poprawy jakości dialogu z Wodami Polskimi i merytorycznej argumentacji na wzór tej, która odbywa się w URE.

Prezydent Miasta Kołobrzegu wskazała, że Wody Polskie już po raz 5 przedłużają odpowiedz na wskazanie błędu odrzuconej taryfy co skutkuje nie uchwaleniem jej przez okres już ponad dwóch lat.

We wcześniejszym swoim wystąpieniu Prezes Rusiecki argumentował zamrożenie taryf dobrem społecznym i przesłanką, że by dokonać korekty taryfy musiałyby nastąpić nieprzewidywalne sytuacje. W związku z tym wszyscy występujący odnosząc się do tego argumentu wskazali pandemię, wojnę Rosji z Ukrainą, rosnące ceny energii, dla wodociągów, które nawet pomimo wpisania firm wodociągowo – kanalizacyjnych na listę odbiorców uprawnionych do zamrożenia cen energii odnotowują podwyżkę energii elektrycznej na poziomie 300%, jako tych właśnie nieprzewidywalnych sytuacji.

Wszyscy występujący opierali się na twardych danych i konkretnych przypadkach mających odzwierciedlenie w innych przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych.

Ostatnim punktem debaty było postępowanie przed organem regulacyjnym w przedmiocie zatwierdzania taryf, który omówił prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP.

Debata zostanie zapisana, a link do jej odtworzenia dostępny jest na stronach Senatu. https://av8.senat.pl/10KNK77KSTAP187KS871

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ