Sejm przyjął ustawę wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która uwzględnia postulaty branży wod.-kan.

Sejm przyjął ustawę wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która uwzględnia postulaty branży wod.-kan.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że  Sejm RP na posiedzeniu w dniu 20.10.2022 roku uchwalił ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

W myśl przyjętej przez Sejm ustawy wprowadzony został mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

  • 693zł/MWh dla gospodarstw domowych;
  • 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:podmiotami użyteczności publicznej i samorządami w której znalazły się przedsiębiorstwa wod.-kan. – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przyjęta ustawa uwzględnia postulat Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie” o uwzględnienie przedsiębiorstw wod.-kan. w katalogu podmiotów wrażliwych objętych stawką zawierającą preferencyjną wysokość cen jednostkowych energii.

Uwagi Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie” dotyczące ograniczenia wsparcia w powiazaniu 
z pomocą de minimis zostały już uwzględnione na etapie prac międzyresortowych i ostateczny projekt skierowany do Sejmu już odniesienia do pomocy de minimis nie zawierał, a kwestia ta była najważniejszym zarzutem podnoszonym przez członków Izby w trakcie konsultacji do nieformalnego projektu ustawy.

Izba będzie aktywnie uczestniczyć i zgłaszać  postulaty branży  na etapie dalszych prac parlamentarnych nad ustawą. 

Szczegółowe uwagi IGWP do ustawy znajdują się na stronie IGWP pod poniższym linkiem :

https://www.igwp.org.pl/projekt-ustawy-o-srodkach-nadzwyczajnych-majacych-na-celu-ograniczenie-wysokosci-cen-energii-elektrycznej-oraz-wsparciu-niektorych-odbiorcow-w-2023-roku-dziekujemy-za-panstwa-uwagi/

adw. Paweł Sikorski

Ekspert Izby

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ