Doświadczenia z energetycznego wykorzystania biogazu – monitoring siloksanów, oczyszczanie biogazu, problemy analityczne – bezpłatne seminarium

Doświadczenia z energetycznego wykorzystania biogazu  – monitoring siloksanów, oczyszczanie biogazu, problemy analityczne – bezpłatne seminarium

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” oraz Wodociągi Słupsk mają przyjemność zaprosić do udziału w seminarium:

„Doświadczenia z energetycznego wykorzystania biogazu
– monitoring siloksanów, oczyszczanie biogazu, problemy analityczne”

Seminarium odbędzie się 22 września 2022 roku, a gospodarzem seminarium są Wodociągi Słupsk.

Udział w seminarium jest bezpłatny


W czasach kiedy koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków rosną skokowo, coraz większą uwagę zwraca się na efektywne wykorzystanie energii i tworzenie obiektów energetyki rozproszonej. By jednak instalowane w oczyszczalniach jednostki kogeneracyjne pracowały bezawaryjnie, niezbędnym jest utrzymywanie wykorzystywanego biogazu z fermentacji osadów ściekowych na wysokim poziomie czystości. Eksploatacja instalacji uzdatniających biogaz wymaga dobrej znajomości jego składu chemicznego, co przy zmienności składu ścieków dopływających ze zlewni oczyszczalni stanowi pewne wyzwanie.

Jednymi ze składników gazu fermentacyjnego, które wpływają na trwałość silników zasilanych gazem, są związki krzemoorganiczne. Rosnące wymagania producentów silników gazowych odnoście do zawartości związków krzemoorganicznych (siloksanów) skierowały uwagę Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” na konieczność rozeznania poziomu stężeń związków krzemoorganicznych w biogazie w polskich oczyszczalniach. Realizowany w latach 2018 – 2021 przez firmę „EKODAMAG” z Wrocławia, we współpracy z eksploatatorami z Tarnowa i Gdyni, projekt „Krzem” pozwolił na wstępną ocenę wielkości emisji siloksanów  w biogazie powstającym w procesie metanizacji osadów ściekowych. Projekt był objęty   patronatem Izby „Wodociągi Polskie” , która też zaangażowana była w szeroką dystrybuuję raportów z wykonanych badań.

Seminarium kierujemy do zarządów i eksploatatorów oczyszczalni ścieków  korzystających z jednostek kogeneracyjnych lub planujących wprowadzenie takich rozwiązań na terenie swoich obiektów oraz wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń  nt. występujących problemów eksploatacyjnych systemów podczyszczania biogazu  i sposobów ich rozwiązywania. Realizatorzy badań w ramach projektu „Krzem” oraz zaproszeni goście z Niemiec będą do dyspozycji uczestników seminarium.


PROGRAM SEMINARIUM


09.00   
Powitanie uczestników – omówienie programu seminarium.
Paulina Kopeć, IGWP, Jerzy Kędziora, EKODAMAG

09.15
Wprowadzenie do tematyki seminarium. Wskaźniki środowiskowe w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.                                                   
Paulina Kopeć, IGWP Bydgoszcz      

09.30
Polityka w wykorzystaniu biogazu w Bawarii/Niemczech – aktualne wymogi prawne i status wykorzystania biogazu.
Matthias Worst, LfU, Hof

09.50               
Wykorzystanie energii z biogazu na bazie doświadczeń w oczyszczalni ścieków w Słupsku.
Andrzej Mielczarek, Wodociągi  Słupsk Sp. z o.o.

10.20               
Oczyszczanie biogazu poszło o krok dalej – sprostanie wyzwaniom i maksymalizacja wykorzystania zasobów poprzez stosownie efektywnych, zmodernizowanych technologii firmy HZI
Hendrick Wilcke, HZI Schmack GmbH, Schwandorf

11.00
Przerwa

11.15
Doświadczenia w eksploatacji zespołu agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem w oczyszczalni ścieków  w Słupsku.
Kazimierz Stachyra, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

11.45               
Efekty badań nad zawartością związków krzemoorganicznych w biogazie z fermentacji komunalnych osadów ściekowych– wyniki projektu „KRZEM” edycja I.
Jakub Mukawa, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Zbigniew Sobociński, PIŚ „BOZ”, Gdańsk

12.10               
Oczyszczanie gazu fermentacyjnego w oczyszczalni ścieków „Krefeld” – ostatni krok na drodze od ścieków do biometanu i bio-CO2.
Hermann-Josef Roos, EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG

12.50               
Doświadczenia z eksploatacji stacji usuwania siloksanów z biogazu  oraz prób wdrożenia oznaczeń własnych ich zawartości w oparciu o laboratorium przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Cezary Jędrzejewski, RedEko Cezary Jędrzejewski, Reda

13.30
Przerwa na przekąskę i kawę

14.00                
Pobór prób i problemy analityczne przy oznaczaniu siloksanów w biogazie. Korelacja badań stężeń siloksanów w biogazie i w oleju silnikowym.
Wolfgang Doczyck, Siloxa Engineering AG, Essen

14.40                
Systemy biologicznego oczyszczania  biogazu do usuwania LZO (VOC).
Christian Richter, Rietzler Gruppe GmbH, Nürnberg

15.20
Przerwa

15.35                
Występowanie związków krzemoorganicznych w biogazie z przetwarzania osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i fermentacji.
Jakub Mukawa, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.      

16.05                
Informacja o przygotowaniach do kolejnego etapu  projektu „KRZEM”
Jerzy Kędziora, EKODAMAG, Wrocław

16.20                
Dyskusja i Zakończenie seminarium

Po zakończeniu seminarium jest możliwość zwiedzania instalacji fermentacji osadów ściekowych i systemu podczyszczania biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Wodociągów Słupsk.


Wypełnioną Kartę Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: mail: biuro@ekodamag.pl lub fax 71 7478603 do dnia 19.09.2022 r.

Informacji nt. seminarium udziela Pan Jerzy Kędziora, EKODAMAG – tel. 602134361, e-mail: kedziora@ekodamag.pl


Dodatkowe Informacje:

Miejsce seminarium – Oczyszczalnia Ścieków „Wodociągów Słupsk” przy ul. Sportowej 73 w Słupsku – sala konferencyjna

Parking – dostępny przy sali konferencyjnej

Noclegi – uczestnicy zainteresowani noclegiem rezerwują sami miejsca hotelowe w Słupsku

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ