II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA HYDROINŻYNIERIA I BEZPIECZEŃSTWO WODNE

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA HYDROINŻYNIERIA I BEZPIECZEŃSTWO WODNE

W dniach 24–25 czerwca 2024 r, Katedrę Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej we współudziale Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. organizuje II edycje Konferencji naukowo-technicznej pt.  „HYDROINŻYNIERIA  I BEZPIECZEŃSTWO WODNE.”.  Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wodociągów Miasta Krakowa S.A. Jałowcowa Góra w Dobczycach (Hotel DOBCZYCE).

Celem Konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętego obszaru działań związanych z strategią rozwoju gospodarki wodnej dotyczącej m.in. nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, zrównoważonych, dostępnych powszechnie i wysokiej jakości usług wodno-sanitarnych czy technologii i technik recyklingu wód zużytych i redukcję zanieczyszczeń.

Jednym z tematów wiodących konferencji będzie Retencja wód w skali makro i mikro.

Konferencja jest też okazją do uhonorowania osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi:  Elżbiety Nachlik, byłej Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, byłej Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Mieczysława Góry, byłego Członka Zarządu, byłego Dyrektora Technicznego Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w Krakowie oraz Tadeusza Łagosza,  byłego Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej http://gigw.pl/hibw-konferencja-2024

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ