Komunikat w sprawie przeglądu misji UE – Horyzont Europa – misji skoncentrowanej na zasobach wodnych

Komunikat w sprawie przeglądu misji UE – Horyzont Europa – misji skoncentrowanej na zasobach wodnych

Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie przeglądu tzw. misji UE, które są nowym narzędziem popularyzacji programu badawczo-innowacyjnego Horyzont Europa na lata 2021-2027.

Sześć misji związanych z Europejskim Zielonym Ładem składa się ze specjalistów różnych branż, którzy działają na rzecz zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Ich celem jest mobilizacja i aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz społeczności lokalnych do angażowania się w przedsięwzięcia realizowane w ramach Horyzontu Europa i innych projektów. Dla naszej branży szczególnie interesująca jest misja skoncentrowana na zasobach wodnych, pt. „Restore our Ocean and Waters”.

Więcej o misjach można znaleźć tutaj: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en

Komisja Europejska podkreśla, że misja „Restore our Ocean and Waters” przyczynia się do wspierania polityki UE w gospodarce wodnej. W ramach misji utworzono cztery podstawowe zestawy działań tzw. latarnie morskie w czterech regionach: dorzeczu Dunaju, basenie Morza Śródziemnego, basenie Morza Bałtyckiego i Północnego, oraz basenie Morza Arktycznego i Atlantyku. Latarnie angażują przybrzeżne miasta, wyspy, społeczności lokalne i zajmujące się ochroną przyrody, porty, właścicieli flot i innych interesariuszy. Ambicją misji jest także stworzenie europejskiego cyfrowego bliźniaka oceanu (Digital Twin Ocean), który zacznie działać w 2024 r. Dzięki niemu wiedza o oceanie będzie dostępna nie tylko dla specjalistów, ale także dla obywateli, przedsiębiorców, decydentów, umożliwiając w ten sposób prognozy i podejmowanie świadomych decyzji.

Szeroka mobilizacja społeczna doprowadziła także do podpisania karty poparcia Misji przez różnych interesariuszy obejmując ponad 480 działań na rzecz oceanu i mórz w Europie. Wśród sygnatariuszy Misji jest Izba z naszym projektem ReNutriWater (https://interreg-baltic.eu/project/renutriwater/).

Misja działa jako katalizator w różnych programach unijnych, krajowych i regionalnych, łącząc fundusze wykraczające poza badania naukowe i innowacje, a mianowicie krajowe plany EMFAF, BlueInvest, fundusze na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, Interreg i Copernicus.

Klara Ramm
Członek Zarządu EurEau i Polski Przedstawiciel w Komisji ds. wody, kierownik projektu ReNutriWater

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ