Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 18 lipca 2023 r. zwróciło się do Izby w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (nr 327 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).

https://legislacja.gov.pl/projekt/12374706/katalog/12992731#12992731

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwagi w ciągu 14 dni, tj. do dnia 1 sierpnia 2023 r. w celu wypracowania stanowiska.

Uwagi prosimy kierować na adres: konsultacje@igwp.org.pl.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ