Konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)

Konsultacje projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR)

Konsorcjum złożone z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (lidera konsorcjum) oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i firmy MABEA, przygotowało wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (SRK dla GWŚIR).

Stworzony został jeden dokument zarówno dla gospodarki wodno-ściekowej, jak i rekultywacji, jednak z wyraźnie wyodrębnionymi częściami dotyczącymi każdego z obszarów.

Została przeprowadzona analiza zgodności zapisów SRK GWŚIR z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK).
Oznacza to, że do każdego zapisu SRK GWŚIR został przyporządkowany kod wskazujący na odpowiadający mu zapis Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kody te znajdują się w załączonym poniżej pliku Excel. Polska Rama Kwalifikacji dostępna jest pod linkiem https://kwalifikacje.edu.pl/polska-rama-kwalifikacji/ .
Zapisy SRK GWŚIR zostały odniesione do charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym (str. 14).

Powstały dokument został na tym etapie zaakceptowany przez Instytut Badań Edukacyjnych i dopuszczony do dalszych prac, w tym konsultacji w środowisku branżowym. Webinaria, wywiady indywidualne oraz grupowe rozpoczęły się 22 kwietnia i potrwają do połowy maja.
Poniżej materiały do pobrania:

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan do zapoznania się z dokumentami oraz, w przypadku zainteresowania wzięciem udziału w spotkaniach konsultacyjnych, o kontakt: Iwona Włodarek tel. 517 013 732, mail: i.wlodarek@igwp.org.pl

Iwona Włodarek
IGWP

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ