Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811 został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC130.

Celem projektu jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435z 23.12.2020, str. 1).

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli uwag w terminie do dnia 24 sierpnia br. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ