Nowelizacja Statutu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Nowelizacja Statutu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowo uchwalonym Statutem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Statut IGWP zatwierdzony został uchwałą nr 16/2022 z dnia 27 czerwca 2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby i tym samy zastąpił Statut zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 8 stycznia 2014 r.

Statut zarejestrowany dnia 08.08.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego; sygnatura sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/007221/22/750.

https://www.igwp.org.pl/o-nas/statut-igwp/

Nowelizacja Statutu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Nowelizacja Statutu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowo uchwalonym Statutem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Statut IGWP zatwierdzony został uchwałą nr 16/2022 z dnia 27 czerwca 2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby i tym samy zastąpił Statut zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 8 stycznia 2014 r.

Statut zarejestrowany dnia 08.08.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego; sygnatura sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/007221/22/750.

https://www.igwp.org.pl/o-nas/statut-igwp/

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ