Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa dyrektywa ściekowa – propozycje modyfikacji

Nowa dyrektywa ściekowa – propozycje modyfikacji

Komisja Europejska opublikowała propozycję tekstu nowej dyrektywy ściekowej mającej zastąpić dyrektywę 91/271/EEC.

Więcej informacji oraz treść można znaleźć pod llinkiem 
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_en

Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” jako jedyna instytucja branżowa w Polsce wspólnie z federacją EurEau przygotowuje stanowisko branży oraz propozycje modyfikacji zapisów.

Wszelkie uwagi i informacje ze strony przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będą dla nas bardzo użyteczne w dalszych pracach. Jeśli chcą Państwo zaangażować się w prace nad dyrektywa proszę o kontakt k.ramm@igwp.org.pl

Klara Ramm