Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że  Sejm RP na posiedzeniu w dniu 27.10.2022 roku po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił ostateczny tekst ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

W myśl przyjętej przez Sejm ustawy wprowadzony został mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

693zł/MWh dla gospodarstw domowych;

785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych- (w tym dla przedsiębiorstw wod-kan)

Ustawa ostatecznie nie uwzględnia dalszych  poprawek zgłoszonych przez  IGWP a uwzględnionych przez Senat dotyczących doprecyzowania  usług objętych system wsparcia a także wyłączeniem z obowiązku ponoszenia dopłat przez wytwórców mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, będących jednocześnie odbiorcami uprawnionymi;

Ustawa skierowana została do podpisu Prezydenta RP link do ustawy poniżej :

Informacje IGWP  z przebiegu prac nad ustawą  zamieszczone zostały na stronie IGWP: