Odpowiedź Minister Klimatu i Środowiska na pismo IGWP w sprawie ograniczenia wpływu kosztów energii elektrycznej na ceny wody i ścieków

Odpowiedź Minister Klimatu i Środowiska na pismo IGWP w sprawie ograniczenia wpływu kosztów energii elektrycznej na ceny wody i ścieków

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wparcie na poziomie rządowym działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w całym kraju w przedmiocie ograniczenia wpływów kosztów energii elektrycznej na ceny wody i ścieków.

W dniu 30 listopada 2022 r. wpłynęła odpowiedź na powyższe pismo. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapis, iż ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku uwzględnia sytuację odbiorców, którzy kontraktowali dostawy energii w czasie zawirowań na rynku energii spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zgodnie z przyjętą regulacją, w przypadku odbiorców, którzy po dniu 23 lutego br.:

  • zawarli ze sprzedawcą umowę na sprzedaż energii,
  • dokonali zmiany warunków umowy w zakresie ceny energii elektrycznej,
  • których umowy przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej,

cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny.Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ