Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji – konsultacje

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji – konsultacje

Szanowni Państwo,

do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wpłynęło do zaopiniowania pismo w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji (nr 944 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa uwag do dnia 9 grudnia 2022 r. w załączonej tabeli na adres mailowy:  konsultacje@igwp.org.pl.

Izba skieruje do Ministerstwa stanowisko na podstawie przesłanych opinii.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ