Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na Apel Izby do Premiera RP

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na Apel Izby do Premiera RP

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała apel do Premiera RP o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, będące częścią infrastruktury krytycznej oraz świadczące usługi o charakterze strategicznym dla mieszkańców Polski.

Wskazano, że branża z ogromnym niepokojem odebrała stanowisko Pana Ministra Marka Gróbarczyka, przedstawione na konferencji w dniu 12 września br., iż z uwagi na wsparcie samorządów, nie będzie podwyżek taryf za wodę i ścieki, a co za tym idzie nie będzie realizowany przewidziany w ustawie mechanizm weryfikowania fatalnych dla całej gospodarki skutków inflacji, gigantycznego wzrostu cen energii.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała przedmiotowe pismo do Ministerstwa Infrastruktury, które przedstawiło swoje stanowisko w dniu 26 listopada 2022 r.

Zamieszczamy oba pisma, również w wersji do pobrania.

Pismo- Apel Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” do pobrania

Pismo – Odpowiedź na apel Ministerstwa Infrastruktury


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ