Odszedł prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Odszedł prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Z prawdziwym żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Politechniki Gdańskiej, dra hab. inż. Ziemowita Suligowskiego.

Był doktorem nauk technicznych Politechniki Gdańskiej i doktorem habilitowanym nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej, a także profesorem nauk technicznych. Znaliśmy go także jako rzeczoznawcę Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Posiadał uprawnienia do projektowania i do kierowania, był członkiem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zostawił wiele podręczników, których był autorem, a także liczne artykuły oraz referaty konferencyjne.

Znaliśmy go jako wielkiego przyjaciela naszej branży, uwielbianego przez kolejne pokolenia studentów wykładowcę, dobrego człowieka, mającego dla innych zawsze uśmiech, cenną radę i ciekawą anegdotkę.

Rodzinie, Przyjaciołom, wszystkim Wychowankom Pana Profesora, wszystkim jego Bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Krzysztof Dąbrowski,                                                                        Tadeusz Rzepecki,
Prezes IGWP                                                                                    Przewodniczący Rady IGWP