Odpady plastikowe w toalecie

Odpady plastikowe w toalecie

3 lipca to bardzo ważna data w walce Unii Europejskiej z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem. Tego dnia państwa członkowskie powinny mieć gotowe akty prawne zawierające opisy środków prowadzące do zmniejszenia stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, których nie da się poddać recyklingowi. Istotnym celem ma być wycofanie z użytku wielu produktów jednorazowego użytku takich jak słomki czy sztućce. Ponadto, zgodnie z dyrektywą konieczne jest znakowanie produktów oraz wdrażanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na początku czerwca Komisja Europejska opublikowała Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, które definiują jakie produkty mają być objęte ograniczeniami i zakazami.

Mimo, że dyrektywa kojarzy się głównie ze słomkami i plastikowymi butelkami, to jednak porządkuje dużo więcej kwestii. Jest bardzo ważna dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gdyż definicją zaśmiecania obejmuje również wyrzucanie odpadów do toalety (głównie podpasek, tamponów i chusteczek nawilżanych). Ponadto nakazuje znakowania takich produktów specjalnym symbolem:

plastic

 

 

 

 

 

Niestety polski Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, utknął w konsultacjach. W dodatku nie porządkuje kwestii produktów jednorazowego użytku trafiających do toalety.

Klara Ramm
Ekspert IGWP