Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Podmioty zajmujące się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody w 2019 roku na podstawie danych GUS

Podmioty zajmujące się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody w 2019 roku na podstawie danych GUS

Zgodnie z danymi opracowania GUS pn. „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019r.”. w 2019 r. w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody zarejestrowanych było ogółem 1 918 podmiotów gospodarczych, w tym:
• 774 spółki handlowe,
• 523 zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
• 316 spółek wodnych,
• 261 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• 36 spółek cywilnych,
• 1 przedsiębiorstwo państwowe,
• 7 spółdzielni.
Struktura ta została przedstawiona na wykresie.

Wykres 1 Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w 2019 roku

Wykres Marta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z opracowania GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019 r.

Jak widać, z powyższego wykresu najwyższy udział w strukturze podmiotów gospodarczych wykazywały:
• spółki handlowe – 40,35% (2018 – 40,16%, 2017 – 40,48%, 2016 – 39,75%, 2015 – 38,14%)
• zakłady budżetowe – 27,27% (2018 – 28,02%, 2017 – 28,53%, 2016 – 28,98%, 2015 – 30,28%),
• spółki wodne – 16,48% (2018 – 16,63%, 2017 – 16,46%, 2016 – 16,44%, 2015 – 16,22%).
Ponad 13,5% podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niecałe 2% stanowiły spółki cywilne, a około 0,5% – przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie.

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych