Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Benchmarking – wybrane wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2018

CZYTAJ WIĘCEJ

Podmioty zajmujące się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody w 2019 roku na podstawie danych GUS

CZYTAJ WIĘCEJ

Nakłady inwestycyjne w 2017 roku w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody według Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej GUS 2018

CZYTAJ WIĘCEJ

Opłaty za przyłączenie, cena hurtowo dostarczanej wody i hurtowo odbieranych ścieków, cena za ścieki dowożone i pozostałe informacje o branży

CZYTAJ WIĘCEJ

Stawki opłat abonamentowych za wodę i ścieki na dzień 1 lipca 2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Cena wskaźnikowa wody i ścieków w 2016 roku na podstawie ankiety cenowej IGWP

CZYTAJ WIĘCEJ

Cena wody dla gospodarstw domowych na dzień 1 lipca 2017 roku w poszczególnych województwach

CZYTAJ WIĘCEJ

Cena wody i ścieków na dzień 1 lipca 2017 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

Poziom zwodociągowania w Polsce w latach 2002-2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracujący oraz przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody w 2015 roku

CZYTAJ WIĘCEJ