Pomoc Ukrainie – działajmy wspólnie!

Pomoc Ukrainie – działajmy wspólnie!

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

wojna na Ukrainie trwa. Giną niewinni ludzie, mordowani są cywile i dzieci. Bestialstwo agresora nie zna granic. Zniszczenia techniczne, w tym infrastruktury wodociągowej Ukrainy są niewyobrażalne i trudne do oszacowania na chwilę obecną.

Utrzymujemy stały kontakt z naszą ukraińską bliźniaczą organizacją „Ukrvodokanalekolohiia”.

Płyną apele o pomoc, nie tylko humanitarną, ale również techniczną.

Kolejny raz proszę Was, byśmy otworzyli nasze serca i pomagali.

W tym celu na stronie internetowej IGWP (www.igwp.org.pl)  utworzyliśmy podstronę „Pomoc Ukrainie” (kliknięcie na górny pasek – flagę Ukrainy pozwala wejść na podstronę). W najbliższych dniach uruchomionych zostanie 7 zakładek. W celu ułatwienia kontaktu część z nich będzie miała przypisane adresy e-mail w celu ułatwienia kontaktu.

  • Zakładka 1. Komunikaty: zawierać będziebieżące apele, informacje, wiadomości.
  • Zakładka 2. Pomoc finansowa: podane będą numery kont w PLN i Euro, będziemy na bieżąco informować na jakie cele zostały przekazane Państwa darowizny.
  • Zakładka 3. Akcje pomocowe w przedsiębiorstwach wodociągowych: została stworzona w celu wymiany informacji o działaniach na rzecz Ukrainy oraz wypracowania wspólnych akcji pomocowych.
  • Zakładka 4. Giełda Pracy: zawierać będzieInformacje dla osób z Ukrainy, czasowo przebywających w Polsce, zawodowo związanych z branżą wodociągową lub z zamiarem przebranżowienia się. Umieszczane będą wiadomości o potencjalnych miejscach pracy w naszych przedsiębiorstwach wraz z informacją o pomocy w zakwaterowaniu. Pomoże to w procesie dyslokacji tysięcy osób z dużych miast. Docelowo w zakładce pojawi się interaktywna mapa Polski, aktualizowana o przesyłane przez Państwa bieżące oferty pracy. W powyższym celu uruchomiony został e-mail: praca@igwp.org.pl
  • Zakładka 5. Zagadnienia prawne i legislacyjne: zawierać będziekompendium minimalnej wiedzy dla osób z Ukrainy chcących czasowo pozostać w Polsce.
  • Zakładka 6. Bieżące relacje z Wodociągów Ukraińskich: umieszczane będą informacje redagowane wspólnie z ukraińskim stowarzyszeniem „Ukrvodokanalekolohiia”.
  • Zakładka nr 7 Pomoc techniczna: tworzona jest informatyczna baza danych o bieżącej pomocy technicznej dla ukraińskich przedsiębiorstw wod-kan. Chcemy kojarzyć ukraińskie i polskie przedsiębiorstwa lub polskich i zagranicznych producentów oraz dostawców maszyn i urządzeń dla naszej branży wod-kan w ramach pomocy rzeczowej: nieodpłatnej lub po kosztach wytworzenia (zakupu) określonych produktów i urządzeń zapewniających dalsze funkcjonowanie niszczonych ukraińskich wodociągów. W powyższym celu uruchomiony został e-mail: pomoc.techniczna.ua@igwp.org.pl. Koordynatorem działań w ramach zakładki jest kolega z Ukrainy Yurii Zherlitsyn reprezentujący stowarzyszenie „Ukrvodokanalekolohiia”.

Wiadomości w języku polskim, ukraińskim, a w przypadku niektórych zagadnień również angielskim będą na bieżąco aktualizowane. W tym celu IGWP zatrudniła tłumacza ukraińskiego.

Bardzo proszę o śledzenie naszej strony „Pomoc Ukrainie”.

Będziemy starali się zamieszczać aktualne informacje, prośby i komunikaty.

Chwała Ukrainie!

Z poważaniem

Krzysztof Dąbrowski

Prezes Izby


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ