Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – dziękujemy za Państwa uwagi.

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – dziękujemy za Państwa uwagi.

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała wczoraj do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych stanowisko IGWP w sprawie pilnego rządowego projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wypracowane na podstawie Państwa uwag.

Ze sprawozdania Komisji wynika, iż uwagi nie zostały uwzględnione.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” będzie na bieżąco monitorowała przebieg prac legislacyjnych, ponawiając postulaty zgłaszane przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną.

Poniżej zamieszczamy pisma skierowane do władz państwowych:

  1. Pismo skierowane do Minister Anny Moskwy

2. Pismo skierowane do Przewodniczącego Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ