Publiczne konsultacje rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Publiczne konsultacje rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. – trwają konsultacje publiczne

Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

w załączniku przesyłamy informacje dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. (nr 816 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie uwag do projektu w terminie do 5 kwietnia br. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOSTĘPNY W LINKU

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358004

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ