Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki w sprawie cen referencyjnych w 2016 roku

Dnia 14 września pojawił się długo oczekiwany projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r, który określa   maksymalne ceny, jakie mogą być stosowane na aukcjach energii produkowanej w ramach OZE.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z zadowoleniem przyjęła, że energia pochodząca z osadów ściekowych została w  rozporządzeniu potraktowana porównywalnie do energii z biogazu rolniczego. Tak więc obawy o zbytnie uprzywilejowanie biogazu rolniczego okazały się bezpodstawne.   

30 września 2015 roku Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" zgłosiła uwagi do w/w rozporządzenia dotyczące głównie poziomu cen. Branża jest tu zgodna z całym środowiskiem OZE, że proponowany poziom cen jest za niski. Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych tak niski poziom cen nie gwarantuje zagospodarowania potencjału energetycznego osadów ściekowych. Zdaniem Izby, również potraktowanie, w projekcie rozporządzenia, spalania biomasy w dużych instalacjach jako OZE, może spowodować krach na rynku tzw. zielonych certyfikatów.

Oczywiście – z niecierpliwością czekamy na w/w rozporządzenie. Bez niego nie będą możliwe inwestycje w OZE w 2016 roku. Izba liczy, że nowe rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej uwzględni przesłane uwagi.

Adam Gołębiewski – główny specjalista ds. technicznych IGWP