Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Informacja dotycząca prognoz dostępności wody pitnej i użytkowej.

17 listopada br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  Przedmiotem obrad była informacja Ministra Infrastruktury na temat prognoz dostępności wody pitnej oraz użytkowej (z uwzględnieniem dostępności na poziomie regionalnym i dla gospodarki) oraz działań podejmowanych w celu poprawy jakości wody.

Najnowszą ocenę stanu wód powierzchniowych, którą przedstawiono podczas środowej komisji sejmowej, wykonano w 2020 r. na podstawie danych z lat 2014-2019. 

Z posiedzenia Komisji warto odnotować fakt, iż „Wody Polskie” przyjrzą się przygotowaniem przedsiębiorstw do realizacji wykonywania dyrektywy azbestowej. Sprawa jest niezwykle ważna z punktu widzenia naszej branży.

Formularz zamówienia prenumeraty