Senacka Komisja Środowiska przyjęła nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży

Senacka Komisja Środowiska przyjęła nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży

Dynamiczny przebieg miały  obrady Komisji Środowiska Senatu RP w dniu 21 lipca, dotyczące ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Branżę wodociągowo — kanalizacyjną reprezentował Pan Krzysztof Dąbrowski — Prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”.

Istota zmiany, o której mowa w druku senackim nr 451 dotyczyła doprecyzowania przypadków, w jakich właściciel urządzeń, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zobowiązany jest wyrazić zgodę. Prezes Krzysztof Dąbrowski, jak również senatorowie, którzy zabrali głos w dyskusji, wypowiedzieli się krytycznie na temat propozycji nowelizacji “Prawa wodnego”.

W związku z tym poprawkę, która była skonsultowana z przedstawicielami branży wodociągowo — kanalizacyjnej, zgłosiła Pani Senator Jadwiga Rotnicka — Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP. Przewiduje ona doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Komisja przyjęła ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem poprawki Senator Jadwigi Rotnickiej.

KS