“Stanowisko na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno – ściekowej” przyjęte przez Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu Senatu RP

“Stanowisko na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno – ściekowej” przyjęte przez Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu Senatu RP

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu Senatu RP, podczas swojego posiedzenia w dniu 3 sierpnia br., przyjęła jednogłośnie “Stanowisko na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno – ściekowej”.
Senatorowie wyrazili swoje poparcie dla zmian legislacyjnych, które przyczyniają się do ułatwienia procesu spełnienia standardów określonych w przepisach krajowych i Dyrektywie 91/271/EWG (tzw. ściekowej). Do stanowiska załączono szczegółowe uzasadnienie: Dokument do pobrania (PDF)