Żegnamy Panią Wandę Gorzelany

Żegnamy Panią Wandę Gorzelany

Z ogromnym smutkiem i wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Wandy Gorzelany.

Pani Wanda wiele lat swojego zawodowego życia poświęciła branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Była wieloletnią pracownicą – księgową i Członkiem Zarządu – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. Odeszła nasza Przyjaciółka – przez lata pełniła rolę eksperta Izby ds. księgowości oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Była Autorką licznych publikacji tak książkowych, jak i artykułów w „Zeszytach IGWP”, Członkinią Zespołu Ekonomicznego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Rodzinie i Bliskim Pani Wandy składamy najszersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,

Krzysztof Dąbrowski                                                                                    Tadeusz Rzepecki
Prezes IGWP                                                                                               Przewodniczący IGWP