Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Dnia 24 lutego 22 r. ziścił się najczarniejszy scenariusz – Rosja wydała wojnę naszym ukraińskim sąsiadom.

W obliczu napaści na Ukrainę  – na naszych Przyjaciół  – deklarujemy pełne wsparcie, jesteśmy z Wami!

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” składamy obietnicę niesienia pomocy tak humanitarnej, jak i technicznej w uszkodzone struktury infrastruktury wodociągowej.

Ukraino, nie jesteś sama!

Przewodniczący Rady IGWP – Tadeusz Rzepecki                                                              
Prezes IGWP – Krzysztof Dąbrowski

Солідарні з Україною!

24 лютого 2022 р. став реальністю найгірший сценарій – Росія почала війну з нашими українським сусідом.

У зв’язку з ситуацією викликаною атакою України – наших друзів – ми заявляємо про повну підтримку. Ми з Вами!

Від імені Асоціації Водоканалів Польщі обіцяємо надати гуманітарну та технічну допомогу пошкодженим конструкціям інфраструктури водопостачання та водовідведення.

Україно, ти не одна!

Голова Ради Асоціації Водоканалів Польщі – Тадеуш Жепецький

Президент Асоціації Водоканалів Польщі – Кшиштоф Домбровський

W obliczu kryzysu społeczno-politycznego na obszarze Ukrainy, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wyraża solidarność z narodem ukraińskim w godzinie próby. Nie może być przyzwolenia dla pogwałcenia zasad prawa międzynarodowego, w tym integralności terytorialnej. Słowami hymnu Ukrainy stwierdzamy, “Szcze ne wmerła Ukrajiny ni sława, ni wola”. 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od lat inicjuje wszechstronne kontakty branżowe pomiędzy firmami, instytucjami i przedsiębiorstwami ukraińskimi i polskimi.

Dzięki kontaktom i współpracy zarówno z ukraińskimi Wystawcami Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan jak i kooperacji z ukraińskim stowarzyszeniem branżowym Ukrainian Association of Enterprises of Water Supply and Sewerage Services „UKRVODOKANALEKOLOGIA”  popularyzujemy wiedzę branżową i kontakty handlowe, a także dzielimy się doświadczeniami.

Jest nam niezmiernie przykro, że nasi przyjaciele działający w branży wodociągowo – kanalizacyjnej na Ukrainie muszą się mierzyć z sytuacjami zagrażającymi życiu i funkcjonowaniu na terenie własnego kraju. Sytuacja stanu wojennego, narażenie infrastruktury krytycznej może spowodować niepowetowane straty dla branży i zatrzymać jej innowacyjny rozwój.  

Deklarujemy naszą pomoc i wsparcie, bo wierzymy, że razem możemy więcej i że w obliczu kryzys należy jednoczyć się jeszcze bardziej.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ