Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r.

Od 1993 r. co roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku.

Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace ONZ dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Tegoroczna Kampania Światowego Dnia Wody skupiają się na przyspieszeniu zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją.

Globalna kampania „Be the change” zachęca ludzi do podejmowania działań we własnym życiu. Przekonuje, że małe zmiany mają wielką moc. Wystarczy, by każdy z nas zmienił sposób, w jaki korzysta, konsumuje i zużywa wodę a zmiany dokonają się same.

Organizatorzy zachęcają do składania deklaracji zmiany nawyków na swojej stronie internetowej www.unwater.org/bethechange (oficjalna strona kampanii)
Mają się one przyczynić do realizacji programu działań na rzecz wody.

Program działań na rzecz wody to zbiór dobrowolnych zobowiązań rządów, firm, organizacji, instytucji, koalicji i członków społeczeństwa, zbieranych w celu zapewnienia szybkiego postępu w zakresie uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów dotyczących wody i urządzeń sanitarnych, w szczególności celu zrównoważonego rozwoju 6 (SDG 6): woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 r.

Obecnie realizacja celu jest poważanie zagrożona. Działania dotychczas podjęte przez rządy nie są wystarczające. Najnowsze dane pokazują, że do osiągnięcia celu konieczne jest cztery razy szybsze działanie na rzecz zmian

Dysfunkcje w całym cyklu wodnym podważają postęp we wszystkich głównych kwestiach globalnych, od zdrowia po głód, ale też w takich kwestiach jak równouprawnienie płci, zatrudnienie, edukacja, przemysł, katastrofy i pokój.

Potrzebna jest szybka, transformacyjna zmiana, w której każdy może odegrać swoją rolę.

Każde działanie – bez względu na to, jak małe – ma znaczenie.

Pamiętaj, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka, a na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej

Celem tegorocznych działań jest zaangażowanie jak największej liczby osób i szerzenie świadomości o tym, że jesteśmy za taki stan współodpowiedzialni, a samo oszczędzanie wody to za mało.

Pliki do pobrania – grafiki widoczne w artykule w języku polskim i angielskim:

https://www.worldwaterday.org/ – OFICJALNA STRONA ŚWIATOWEGO DNIA WODY

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ