Stanowisko Izby w sprawie dyrektywy ściekowej

Stanowisko Izby w sprawie dyrektywy ściekowej

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wystosowała do Fundacji EcoDu oraz do Europosła Marka Balta, zastępcy sprawozdawcy dyrektywy ściekowej w Parlamencie Europejskim stanowisko w sprawie propozycji nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej) – Proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive, COM(2022)541 final.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie popiera szerszą wizję Komisji Europejskiej w zakresie nowych regulacji uwzględniającą zapewnienie spójności z innymi regulacjami oraz realizację ambicji zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i innych politykach europejskich. Polski sektor wodno-kanalizacyjny angażuje się w wiele aktywności dotyczących m.in. działań na rzecz klimatu, efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i ambicji „zero zanieczyszczeń”.  Nadal jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie pełnej zgodności z istniejącą dyrektywą w sprawie ścieków komunalnych. W obecnej sytuacji branży związanej z rosnącymi kosztami i problemami z zatwierdzaniem taryf trudno wyobrazić sobie możliwość sprostania tym wyzwaniom w najbliższych latach.

W wystosowanym stanowisku Izba wskazuje kluczowe zagadnienia ujęte w projekcie, które Członkowie Izby postrzegają jako wymagające zmian bądź dopracowania, w celu umożliwienie skutecznego i efektywnego wdrożenia regulacji przy zachowaniu stabilności i dalszego zrównoważonego rozwoju branży.

Stanowisko IGWP w zakresie dyrektywy ściekowej w całości do pobrania

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ