Taryfowo-ekonomiczna tematyka listopadowych Zeszytów Izby

Taryfowo-ekonomiczna tematyka listopadowych Zeszytów Izby

Od ponad dziesięciu lat wspólnie tworzymy Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Publikowane w nich treści są odpowiedzią na aktualne problemy branży wodociągowo – kanalizacyjnej, zawierają bieżące orzecznictwo oraz analizy ekonomiczne. Nasi eksperci z najwyższą starannością dbają o poziom merytoryczny zamieszczanych artykułów.

W listopadowym numerze „Zeszytów IGWP” znajdziecie Państwo między innymi odpowiedzi na pytania przesłane do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” przez jej członków, dotyczące następujących zagadnień taryfowo-ekonomicznych (i nie tylko):

– Czy możliwe jest wydzielenie taryfowej grupy odbiorców usług dla budownictwa wielorodzinnego? Czy podejście do tego tematu zależne jest od tego czy podział ten stosowany ma być ze względu na cenę czy stawkę opłaty abonamentowej?

– Czym są należności nieregularne będące elementem niezbędnych przychodów? Jakie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo wod-kan powinny być ujęte w tej pozycji i w jaki sposób należy je skalkulować dla potrzeb tworzenia wniosku taryfowego?

– Od jakiego momentu należy liczyć długość okresu legalizacji wodomierzy głównych?

Serdecznie Państwa zapraszam do lektury.

Marcin Błędzki

Główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Prenumeratę Zeszytów Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” na rok 2022 możecie Państwo zamówić wypełniając formularz znajdujący się tutaj: https://www.igwp.org.pl/miesiecznik-zeszyty-igwp/

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ