Unia zaostrza regulacje cyberbezpieczeństwa

Unia zaostrza regulacje cyberbezpieczeństwa

Pod koniec grudnia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywę 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS 2).

Dyrektywa wymaga wielu nowych działań od operatorów usług kluczowych. Usługi wodociągowe i kanalizacyjne zostały wskazane jako takie właśnie usługi.  Przedsiębiorstwa wod-kan będą zobowiązane do  podejmowania działań w celu wzmocnienia ich odporności na cyber zagrożenia. Dyrektywa jest skierowana do średnich i dużych podmiotów. Mniejsze podmioty będą nią objęte, jeżeli zakłócenie usługi przez nie świadczonej mogłoby mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

Państwa członkowskie mają 21 miesiące na włączenie przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Polską wersje dyrektywy można znaleźć pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&qid=1672848953207&from=EN

Klara Ramm
Członek Zarządu EurEau i Polski Przedstawiciel w Komisji ds. wody

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ