Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości

Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości

Nakład wyczerpany

Monografia autorstwa dr inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Przedmiotem niniejszej monografii są kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodomierzową, począwszy od hydraulicznych podstaw pomiaru, uwarunkowań prawnych i aspektów ekonomicznych, poprzez zasady działania różnych typów wodomierzy i ich charakterystykę metrologiczną, po zagadnienia instalacyjne i eksploatacyjne.

W pracy zaprezentowano i zinterpretowano wyniki badań nad oceną wpływu charakterystyki metrologicznej wodomierza na dokładność pomiaru przepływu wody. Biorąc pod uwagę fakt, że wskazania wodomierza są podstawą naliczania opłat za zużycie wody oraz potrzebę racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, to własność metrologiczna wodomierza ma tutaj podstawowe znaczenie. Dobór urządzenia pomiarowego, oparty na poprawnie określonej dla danych warunków eksploatacyjnych własności metrologicznej, należy traktować odpowiedzialnie i priorytetowo.

Odniesiono się do nowych możliwości technologicznych, jakie niesie ze sobą zastosowanie nowoczesnych wodomierzy oraz systemów przekazu i odczytu danych.

System zdalnych odczytów wodomierzy nie tylko podnosi efektywność procesu odczytów ale stanowi element bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę i pozwala na ocenę i redukcję strat wody.

Cena książki: 31,50 brutto (w tym 5% VAT) + koszty wysyłki 6,50 brutto (w tym 23% VAT)

Formularz zamówienia do pobrania

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ