Zasady kształtowania wynagrodzeń w świetle nowej ustawy kominowej. Praktyczne uwagi dla przedsiębiorstw wod-kan

Zasady kształtowania wynagrodzeń w świetle nowej ustawy kominowej. Praktyczne uwagi dla przedsiębiorstw wod-kan

Cena: 32 zł brutto
Zamów dostęp on-line

Opracowanie zostało sporządzone przez kancelarię Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Przedmiotem niniejszego Opracowania jest analiza prawna węzłowych problemów związanych z praktycznym wdrożeniem przepisów nowej ustawy kominowej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zakres Opracowania został dostosowany do sytuacji prawnej przedsiębiorstw wod-kan. Dla porządku należy jednak podkreślić, że zakres normowania nowej ustawy kominowej jest szerszy. Należy bowiem zauważyć, iż jednostki samorządu terytorialnego i komunalne osoby prawne nie są jedynymi adresatami nowej ustawy kominowej. Poza zakresem informacji pozostawiono problematykę spółki publicznej.

 

Załączniki do niniejszego Opracowaniastanowią projekty wybranych postanowień dokumentów, w których zaproponowano konkretne rozwiązania prawne, mające na celu ułatwić wdrożenie postanowień Ustawy.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ