Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan

Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan

Cena: 32 zł brutto
Zamów dostęp on-line

Zeszyt specjalny IGWP pt.: „Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan” to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem Zeszytu specjalnego pt. „Zasady kształtowania wynagrodzeń w świetle nowej ustawy kominowej”. Opracowanie to stanowi praktyczny przewodnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych po zmianach w prawie spółek komunalnych na 2017 rok. Jest przydatnym narzędziem w pracy członków zarządu, członów rad nadzorczych, księgowych i kadrowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Część pierwsza opracowania to vademecum wiedzy dla członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące zagadnień związanych między innymi z oskładkowaniem i opodatkowaniem umów o świadczenie usług zarządzania, zawieranych z członkami zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego z uwagi na wejście w życie tzw. nowej ustawy kominowej (czyli ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

W tej części zostaną również rozwinięte inne wątki związane z praktycznym stosowaniem nowej ustawy kominowej, będące reakcją na problemy i wątpliwości zgłaszane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Część druga opracowania udziela odpowiedzi na kluczowe pytania i problemy prawne wynikające z częściowej zmiany przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która w pewnym zakresie znajduje zastosowanie także wobec przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na mocy dokonanych zmian spółki komunalne (w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne) zostały podporządkowane regulacjom dedykowanym spółkom Skarbu Państwa, co z uwagi na specyfikę branży komunalnej, rodzi liczne wątpliwości natury praktycznej. Zmiany w prawie dotyczą przede wszystkim wymagań dla osób kandydujących do zarządów i rad nadzorczych.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ