Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 27 czerwca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 27 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

za nami kolejny rok pracy Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej, a także i Biura Izby, wraz z ekspertami i współpracownikami.

W 2021 roku odbyło się wiele spotkań, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń mających swoje stałe miejsce w kalendarzu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Większość z nich, z uwagi na trwające zagrożenie pandemiczne, organizowaliśmy w trybie zdalnym, który dawał uczestnikom możliwość bezpiecznej wymiany informacji.

Dopiero w maju roku 2022, po trzyletniej przerwie, Izbie udało się zorganizować XXVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które spotkały się z zadowoleniem wystawców oraz pozytywnymi opiniami zwiedzających, którzy w liczbie ponad 9 000 osób odwiedzili Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze. 

W celu przedstawienia Państwu realizacji zadań w 2021 roku oraz wspólnego wyznaczenia kierunków dalszej działalności Izby zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Warszawie. W związku z zakończeniem kadencji Komisji Rewizyjnej zostaną przeprowadzone wybory nowego składu, przedstawimy także propozycję nowelizacji Statutu IGWP.

Licząc na Państwa osobistą obecność, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia 17 czerwca 2022 r.

 Podpis Krzysztof Dąbrowski tr 

Krzysztof Dąbrowski

Prezes Izby

Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący Rady IGWP 

Materiały w wersji elektronicznej do pobrania ze strony, hasło wysłane zostało do Państwa wraz z zawiadomieniem