Forum ekologiczne we Lwowie organizowane przez “UKROVODOKANALEKOLOGIA”

Forum ekologiczne we Lwowie organizowane przez “UKROVODOKANALEKOLOGIA”

Do Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” wpłynęło pismo z Ukraińskiego Stowarzyszenia Wodociągów i Kanalizacji “UKROVODOKANALEKOLOGIA”, które jest zapowiedzią organizacji, w połowie września 2022 roku forum ekologicznego we Lwowie.

Sytuacja, która powstała w sektorze wodnym Ukrainy, na skutek agresji militarnej Rosji na Ukrainę jest skomplikowana i wymaga szerokich działań na arenie międzynarodowej. Aktualnie Stowarzyszenie “UKROVODOKANALEGOLOGIA” podejmuje szereg działań samodzielnie i we współpracy z ONZ, UNICEF i Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem w celu zapewnienia wody pitnej mieszkańcom Ukrainy.

Dyrektor Stowarzyszenia podziękował za zaangażowanie i pomoc Prezesowi Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” Krzysztofowi Dąbrowskiemu, który w dotychczasowych działaniach Izby skupiał uwagę na pomoc ukraińskim przedsiębiorstwom wodociągowym i firmom z sektora wod.-kan.

Planowane forum ekologiczne może być doskonałą platformą współpracy i pomocy dla Ukrainy, dlatego już dziś serdecznie na nie zapraszamy.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o planowanych przedsięwzięciach związanych z organizacją konferencji w Ukrainie. Poniżej publikujemy list jaki wpłynął na ręce Prezesa Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie Krzysztofa Dąbrowskiego.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ