Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – konsultacje

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – konsultacje

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do IGWP wpłynęło pismo w sprawie zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-rozporzadzenia-ministra-infrastruktury-w-sprawie-przyjecia-planu-gospodarowania-wodami-na-obszarze-dorzecza-wisly

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360853

TABELA DO POBRANIA

Uwagi w formie załączonej tabeli prosimy przesyłać do 8 lipca 2022 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ