walne wide

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

za nami kolejny rok pracy Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej, a także i Biura Izby.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby odbędzie się w dniu 20 września 2021 r.

Powyższe zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2021 poz. 572), wydanym na mocy przepisów „Tarczy antykryzysowej”.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” realizuje swoje statutowe zadania. Dzięki podejmowanym działaniom sytuacja finansowa Izby jest stabilna, a dalsza praca na rzecz członków niezagrożona. W trakcie planowanych obrad przedstawimy Państwu szczegółową realizację zadań w 2020 roku, wspólnie wyznaczając kierunki naszej dalszej działalności.

Z uwagi na konieczność stworzenia uczestnikom obrad jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosimy o zgłaszanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 10 września br., po tym terminie zgłoszenie osobistego udziału będzie uzależnione od możliwości organizacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w przypadku okoliczności związanej z COVID-19, która uniemożliwi, lub spowoduje zaistnienie znacznego zagrożenia bezpieczeństwa spotkania, obrady Walnego Zgromadzenia Członków Izby mogą zostać odwołane, może ulec zmianie termin, jak również obrady przeprowadzone mogą zostać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub w formie hybrydowej.             
W takim przypadku podjęte zostaną stosowne działania uwzględniające sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące przepisy prawa, o których to zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej oraz do osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 Podpis Krzysztof Dąbrowski tr 

Krzysztof Dąbrowski

Prezes Izby

Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący Rady IGWP 

 

 

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne tylko dla Członków IGWP. Do odblokowania treści prosimy wpisać hasło podane w piśmie wysłanym do przedsiębiorstwa.