walne wide

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

Za nami kolejny rok pracy Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej, a także i Biura Izby, wraz
z jego ekspertami i współpracownikami.

W 2019 r., jak co roku, odbyło się wiele spotkań, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń mających istotne znaczenie dla branży i swoje stałe miejsce w kalendarzu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W bieżącym roku, z uwagi na sytuację związaną z pandemią, później niż dotychczas odbędą się obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

Zapraszamy Państwa dnia 28 września 2020 r. do Warszawy.

Przeprowadzenie w tym terminie Walnego Zgromadzenia Członków zgodne jest
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) wydanym na mocy przepisów „Tarczy antykryzysowej”.

Przedstawimy Państwu realizację zadań w 2019 roku i wspólnie wyznaczymy kierunki naszej dalszej działalności, w tak trudnej rzeczywistości, spowodowanej COVID-19.

Pragniemy podkreślić, że Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” realizuje swoje statutowe zadania, zarówno zaplanowane w roku 2019, jak i te z roku bieżącego, chociaż tu, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, część wydarzeń nie mogła się odbyć. Informujemy również, iż gromadzone przez wiele lat środki finansowe, podejmowane działania ograniczające koszty działalności Izby, skorzystanie z form wsparcia zawartych w „Tarczy antykryzysowej”, sprawiają, że na dziś sytuacja finansowa jest stabilna, a działalność Izby nie jest zagrożona.

Jednak w obliczu niepewnych prognoz dotyczących przyszłości (m.in. zakaz organizacji większych zgromadzeń), liczyć musimy się z powtórką niekorzystnej sytuacji ekonomicznej również
w przyszłym roku i na taką ewentualność również przygotować, co wymagałoby omówienia
i podjęcia już dziś środków zaradczych.

Z uwagi na konieczność stworzenia uczestnikom obrad jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosimy o zgłaszanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 18 września br., po tym terminie zgłoszenie osobistego udziału będzie uzależnione od możliwości organizacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w przypadku okoliczności związanej z COVID-19, która uniemożliwi lub spowoduje zaistnienie znacznego zagrożenia bezpieczeństwa spotkania, obrady Walnego Zgromadzenia Członków Izby przeprowadzone zostaną
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
W takim przypadku prześlemy Państwu stosowną informację wraz z instrukcją.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej oraz do osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 dj tr 

Dorota Jakuta

Prezes Izby

Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący Rady IGWP 

 

 

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne tylko dla Członków IGWP. Do odblokowania treści prosimy wpisać hasło podane w piśmie wysłanym do przedsiębiorstwa.