Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w ramach rządowego portalu konsultacji publicznych (www.konsultacje.gov.pl) został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

W załączeniu Izba przedstawia projekt ww. ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR, zwracając się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i opinii do projektu w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00, w tym na adresy poczty elektronicznej: m.zalewska@igwp.org.pl oraz sekretariat@igwp.org.pl (także w wersji edytowalnej).

Z poważaniem,

Magdalena Borowczyk-Zalewska

gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Do pobrania

OSR projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstw ie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych

– projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych

– uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych