Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Opracowanie IGWP: Infrastruktura Komunalna w 2015 roku. Sieć wodociągowa.

Opracowanie IGWP: Infrastruktura Komunalna w 2015 roku. Sieć wodociągowa.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała i przekazała swoim Członkom następujące opracowanie: Infrastruktura Komunalna w 2015 roku. Sieć wodociągowa.

Opracowanie dotyczy infrastruktury wodociągowej, zawiera informacje o długości sieci wodociągowej, liczbie przyłączy, liczbie zdrojów ulicznych, poborze i zużyciu wody oraz liczbie ludności faktycznie korzystającej z wodociągów. Dodatkowo na podstawie danych wyliczono i przedstawiono w podziale wojewódzkim wskaźniki: zużycie wody na kilometr sieci rozdzielczej, zużycie wody na jedno przyłącze, liczba ludzi przypadająca na jedno przyłącze wodociągowe liczba przyłączy przypadająca na kilometr sieci rozdzielczej oraz liczba osób przypadająca na kilometr rozdzielczej sieci wodociągowej. Przedmiotowa analiza powstała na bazie informacji Głównego Urzędu Statystycznego „Infrastruktura Komunalna w 2015 roku”, której źródłem danych były wyniki opracowań uzyskanych na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie dostarczania wody.

W razie pytań proszę o kontakt:

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

tel.: 48 52 376 89 16
kom.: 48 608 328 798
e-mail: m.wojnowska@igwp.org.pl