Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Aktualne problemy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Skracanie taryf, procedury odwoławcze, wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.

10 lutego 2023

Program:

1.Procedura skrócenia obowiązujących taryf.

 • wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryfy,
 • decyzje taryfowe – zatwierdzanie taryf, odmowa zatwierdzenia,
 • procedury odwoławcze i sądowe,
 • orzecznictwo sądowe.

2. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • procedura zatwierdzania WPRM,
 • opiniowanie WPRM przez Wody Polskie,
 • wpływ WPRM na wniosek taryfowy oraz wysokość cen i stawek opłat.

3. Określanie i procedura weryfikacji taryf:

 • dopuszczalne struktury taryfowe,
 • postulaty i wymagania Wód Polskich,
 • weryfikacja formalna,
 • weryfikacja merytoryczna.

4. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Termin
10 lutego 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Prowadzący

Bujny Jędrzejmec. dr Jędrzej Bujny – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

 

Gałabuda GrzegorzGrzegorz Gałabuda – SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
Izabela Puszkiewicz tel. 52 376 89 10, 517 013 746
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 10.02.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło