ZAPYTANIE OFERTOWE – Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz branży konstrukcyjno-budowlanej

ZAPYTANIE OFERTOWE – Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz branży konstrukcyjno-budowlanej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji “Modernizacja i rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli. Etap I.1 Modernizacja wybranych obiektów części mechanicznej oczyszczalni z wyłączeniem biofiltra i przykrycia piaskownika.”

Szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://e-zamowienia.mzgkns.pl/procurements/46/procurement

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ