Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 19 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 19 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,

za nami kolejny rok pracy Rady Izby, Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej, a także i Biura Izby, wraz z ekspertami i współpracownikami.

2022 rok był wyjątkowo trudny dla branży wod.-kan. – z niepokojem przyglądaliśmy się sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zabiegaliśmy o urealnienie cen za wodę i ścieki, apelowaliśmy o zmianę przepisów prawa. Był to czas przepełniony spotkaniami, konferencjami, szkoleniami i innymi wydarzeniami mającymi swoje stałe miejsce w kalendarzu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W celu przedstawienia Państwu realizacji zadań w 2022 roku oraz wspólnego wyznaczenia kierunków dalszej działalności Izby, szczególnie w tym trudnym czasie, zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. w Warszawie.

Licząc na Państwa osobistą obecność, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia 12 czerwca 2023 r.

   

Paweł Sikorski

Prezes Izby

Tadeusz Rzepecki

Przewodniczący Rady IGWP 

Materiały w wersji elektronicznej do pobrania ze strony, hasło wysłane zostało do Państwa wraz z zawiadomieniem.