Konsultacje

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - konsultacje
Wniosek dotyczący rewizji Dyrektywy w sprawie wody pitnej
Stanowisko IGWP dotyczące projektu rozporządzenia MŚ w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD278)
Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Projekt ustawy Prawo wodne skierowany do pierwszego czytania
Sprawozdanie z wykonania  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Konsultacje - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych w roku 2017
Konsultacje projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Konsultacje - projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Konsultacje - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw
Konsultacje pakietu ustaw zmierzających do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
Kontynuacja prac nad zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.