Konsultacje: Projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska

Konsultacje: Projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska

Konsultacje: Projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, że w BIP RCL zostały udostępnione następujące projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2024

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024

3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektami oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 22 września br. drogą elektroniczną, także w formie edytowalnej na adres: konsultacje@igwp.org.pl

Pliki do pobrania:

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ